Fotoalbum

Som mange mundrugende cichlider, har Tropheus ofte ægpletter på gatfinnen og typisk er, at det er hannerne som er udstyret med disse.
Vi kender formodentlig alle selve legeadfærdet, hvor han og hun cirkler omkring hinanden, stimulerer området omkring den nedre gatfinne, hunnen afgiver et æg, drejer rundt og søger samme område på hannen, som her afgiver den befrugtende sperm.  Det kan gå hurtigt og derfor er det vigtigt, at hunnen er sikker på en befrugtning og derfor har ægpletterne stor betydelse for artens videre eksistens. Hos Tropheus er ægpletterne typisk orangerøde, hvorimod hunnens æg er lidt mere gullige.  Hos mundrugende cichlider fra f.ex. Malawi-søen har hannerne meget ofte mange og meget stærkt farvede ægpletter, hvorimod mange af Tropheus spec. farve-varianterne har knapt ægpletter, men alligevel foregår legen lige efter bogen.  
Typisk vil Tropheus spec. Black have stærkt farvede ægpletter og det samme har Bemba, Moba (Murago) Ikola, Kasaklawe.
Jeg vil nedenfor forsøge at illustrere "gatfinnemønstret" hos Tropheus gennem en række billeder, som skal vise ægpletter, disses placering på gatfinnen samt billeder af mangel på samme.