Fotoalbum

Denne side er under udarbejdelse og kommer til at dække sygdomme "medbragt" fra Tanganyikasøen samt sygdomme opstået i akvariet etc.

Jeg har indsat følgende i samtlige Internationale cichlide-sites på nettet, men uden særlige reaktioner indtil videre:

I am presently trying to finish the chapter about TROPHEUS diseases on my website www.tvedegaard-tropheus-tanganyika.dk   and need your help to do this.

Topic is which diseases occur with Tropheus, those being imported and those being bred in our own tanks.

I need to know about the symptoms and how you handle this?  Which kind of medicine is used and specifically in which doses and for how long periods.

I know this sounds difficult, but imagine how many Tropheus are dying after being imported and how many dying because they are not being treated in due time?

I am looking forward to hearing from all of you, please let me know your best experiences on how to cure sick Tropheus.

All the input I get, I will try to verify and to conclude on my above website.

Thanks in advance to all you great Tropheus Lovers in the World.

 

Jeg forsøger i øjeblikket at færdiggøre afsnittet omkring TROPHEUS sygdomme på min webside

www.tvedegaard-tropheus-tanganyika.dk  men behøver din hjælp hertil.

Emnet er, hvilke sygdomme som optræder hos Tropheus, de som bliver importeret og de som bliver avlet i vore egne akvarier.

I behøver at kende til symptomerne og hvordan I håndterer disse?  Hvilken slags medicin I har anvendt, i hvilke doser samt i hvor lang behandlingstid?

Jeg ved at det lyder besværligt, men tænk lige på hvor mange Tropheus der er døde hos os efter at vi har importeret dem og hvor mange som er døde fordi de ikke er blevet handlet korrekt og i rette tid?

Det skulle glæde mig at høre fra de af Jer som har erfaringer med (også dårlige erfaringer) behandling af Tropheus, hvorledes I har kureret dem etc.

Al info jeg modtager vil blive anvendt med reference (hvis ønskes) og der kan måske drages en generel konklusion, som vi alle kan have glæde af.

 

Jeg takker på forhånd alle de Tropheus-elskere der findes i verden (og specielt de i Danmark)

Det eneste positive jeg har set på det seneste er Göran Åstebro´s artikel i NCS Ciklidbladet nr. 2/2013, side 6 - 9 incl., hvor han giver gode informationer om netop sygdomme og hvad man kan gøre ved det.


Jeg vil også tilstræbe på at berette om hvordan man håndterer disse ting mht til medicinering etc.

Har du selv nogle gode input ville det glæde mig meget!

Som Peter Schupke skriver i sin bog under afsnittet om sygdomme i akvariet: "Bortset fra få undtagelser bliver vore fisk kun syge, hvor vi selv er årsagen hertil" !!

Jeg vil prøve at opdele årsagerne til sygdomme hos Tropheus i følgende afsnit:

Flagellater & parasitter:

Importerede Tropheus kan medbringe diverse parasitter fra Tanganyikasøen, så som Trypanosoma, hvilke er blod-parasitter og som kommer fra f.ex. fugle-eskrementer og lignende.
Ligeledes kender vi også til flagellater, som er encellede organismer, som kan forekomme hos importfisk, men også opstå på grund af stress i forbindelse med sammensætning af nye fisk, forkerte fisk, for små akvarier etc.

Temperaturer:

Tropheus går i deres naturlige biotop i Tanganyikasøen i meget konstante temperaturer (pga søens størrelse og det regelmæssige klima) omkring 24 grader Celcius og hvis man som akvarist holder sig til temperaturer fra 23 til 26 grader Celcius går man ikke helt galt i byen. Overskrider man sådanne temperaturer markant er der stor risiko for sygdomme som kan gå i mange retninger. Se afsnittet om Tanganyikasøen!!

Vandspecifikation:

Vandsammensætningen bør naturligvis være så tæt på den biotopiske sammensætning, se afsnittet under Vandspecifikationer for Tanganyikasøen.
I Danmark har vi ofte ganske almindeligt ledningsvand, som man kan tappe direkte i akvariet uden nogen form for kemiske behandlinger etc.  Én ting man skal passe på med, er hvis vandværket i visse perioder tilsætter store mængder Chlor, det kan Tropheus ikke lide.

Foder:

Forkert foder kan ofte være årsagen til en sygdom, fuldstændig ligesom hos andre dyr og mennesker for den sags skyld også.
Tropheus føde består som beskrevet i afsnittet om dette, 
hovedsageligt af vegetabilsk føde i form af alger i naturen og i akvaiier af tilsvarende spirulina.
Forkert foder er animalsk føde i form af levende daphnier, som mange andre fisk fortærer med glæde, men som giver problemer hos Tropheus.
Også mængden af føde kan være en sygdomsårsag, altså ikke for meget og ikke for lidt.

Indbyrdes kampe:

Hvis dine Tropheus ofte slås fordi de er i et for lille akvarie, kan de få sår som giver et videre sygdomsforløb og som de kan dø af.
Er akvariet stort nok og fordelingen af dominerende hanner og tilstrækkeligt stort antal hunner sker dette mindre sjældent.

Iltmangel:

Måske en lidt dum årsag og den skulle måske være nævnt under vandspecifikationen.  Dvs. at vandet til enhver tid skal have et tilstrækkeligt stort iltindhold. F.ex. en strømafbrydelse i løbet af natten kan let koste dine Tropheus livet, idet både luftpumper og selve filtreringssystemet ikke fungerer.
Iltmangel kan naturligvis også forekomme hvis iltningen ikke er tilstrækkelig eller at vandet ikke er filtreret godt nok, således at kvælstoffer opstår i større mængder.

Forkert transport:

Når Tropheus kommer til landet i dag, er det næsten altid på en betryggende måde, i store containere og der er sørget for at fiskene måske er "døset" en smule for at reducere iltforbruget.  Heller ikke alt for mange fisk i én kasse.
Men når så den videre transport skal effektueres, bruger alt for mange akvarister for små poser, bokse og har ikke altid den nødvendige mængde ilt og det kan nemt give Tropheus stress med efterfølgende sygdomme.

Stress:

Stress giver ligesom hos andre dyr og mennesker sygdomme og det kan hos Tropheus forebygges ved, at man undgår de øvrige nævnte punkter, men vi ved jo også, at svage fisk har lettere til stress og dermed sygdom som følge deraf.