Tropheus spec. Kasakalawe også kaldet appelsin moorii - Typen tilhører Linie 8.11 og kommer fra den absolut sydligste del af Tanganyikasøen.

Velkommen til min TROPHEUS hjemmeside

                              Seneste opdatering: 29.8.2021
Mine seneste Tropheus er Tropheus moorii spec. Kalambo og Chitika, alle nu store og ynglende.
 

Jeg har nu efter mere end 30 års pause genoptaget min akvariehobby med TROPHEUS som speciale og vil forsøge herigennem at dele mine oplevelser og billeder med andre akvarister både i ind- og udland.

Jeg er utrolig glad for den positive reaktion jeg har oplevet samt for alle de værdifulde input jeg har modtaget.

Basis for mine oprindelige studier er det utroligt omfangsrige værk af Max Poll (Exploration Hydrobiologique du LAC TANGANIKA) 1946-1947). Dette værk indholder originalbeskrivelser på de fleste Tanganyika-cichlider og kan anbefales til de som også interesserer sig for andre arter end Tropheus - 619 sider - Jeg har originalen og vil gerne i individuelle tilfælde kopiere en artsbeskrivelse, hvis nogle skulle være interesseret.

Jeg kan jo se, at der gennem årene er sket en hel del på Tropheus-siden, men trods alt er basis stadig som det var dengang.  Derfor vil jeg lade mit "gamle" Tropheus Kompendium "optrykke" og kan sælge det i dag for Kr. 100,- stk, på en CD.  Dette kompendium kan f.ex. anvendes til at lære sig om Biotopen, Adfærd, Foder, Sygdomme etc. som stadig er de samme som i begyndelsen da Tropheus blev importeret til Europa som en sensationel og meget eksotisk fisk.  I dag er alting blevet lettere med hensyn til transport etc.  Også fotografien er blevet ulige nemmere.  Tænk på dengang jeg skrev mit første kompendium var det på skrivemaskine og alle fotos var kopier som blev i original indsat i dette kompendium.  Jeg kan kontaktes på denne hjemmeside via Gæstebogen eller direkte på tvede@post11.tele.dk

Den seneste og absolutte drastiske ændring i opdelingen af Tropheus er den, at Sanja Baric, Walter Salzburger & Christian Sturmbauer ( SWC) allerede i 2001 udarbejdede en rapport vedrørende dette emne.  Tidligere har videnskabsmænd generelt baseret artstilhørsforhold ved hjælp af Tropheus, som man har fanget, registreret, målt, dissikeret og talt finnestråler, skæl etc. og derefter "arkiveret" dem i et anerkendt museum og dermed fået opkaldt cichliden efter dem.   
SWC´s rapport er baseret på mitochondrial DNA sequences og kan i princippet ikke diskutteres.( http://da.wikipedia.org/wiki/DNA ).   De har fanget, undersøgt og registreret ialt 365 individer fra 55 forskellige fangststeder langs Tanganyikasøen og fundet ud af, at disse tilhører ialt 13 forskellige linier.  Yderligere skal man også tage i betragtning, at DNA kriteriet inkluderer de facts, at Tanganyikasøen har en alder på 9 - 12 millioner år !!  samt at søen i det tidsrum har gennemgået markante ændringer, både med hensyn til klima og specielt vandstand, hvor begge har en væsentlig betydning for Tropheus´s "speciation", hvilket vil sige, at nogle Tropheus har kunnet flytte sig fra et sted til et andet og blande sig med artsfæller.
Det er i hvert fald som jeg forstår det efter at have læst SWC´s rapport: 

 Phylogeography and Evolution of the Tanganyikan Cichlid Genus Tropheus Based upon Mitochondrial DNA Sequences - Journal of Molecular Evolution 56: 54-68.

Jeg vil derfor, stille og roligt begynde at følge deres kriterier og dermed korrigere tidligere data og det kunne være interessant at høre din mening om dette emne??

For en ordens skyld bibeholder jeg de "gamle" kriterier mht artsnavne og håber ikke det forvirrer nogen.

Jeg selv er ikke 100% enig, men af mangelen på den nødvendige biologiske/DNA baserede uddannelse må jeg blot acceptere dette og arbejde i den retning og kan anbefale alle at læse:

Peter Schupkes "Tropheus" Aqualog African Cichlids II, Tanganyika I, som er fra 2003 og som fås både på Tysk og på Engelsk ,

 idet Peter Schupke har anvendt det ovennævnte kriterie og dermed opdelt Tropheus i "Linier" og det vil fremover være spændende at se hvilke linier nye og ubeskrevne varianter tilhører.

Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at jeg ikke tidligere var helt a´jour med dette nye kriterie indtil én af vore avancerede akvarister, Claus Holm Sørensen for nylig gjorde opmærksom på dette,  Mange Tak til Claus.
 
Nu efter et par år med Tropheus igen, må jeg nok konkludere, at det med linierne ikke helt bliver videreført og at der jævnligt tilføjes nye varianter, hvor fangssteder, fangere etc. bliver hemmeligholdt eller også blot en indikation med en lokation, som man så blot uden videre opkalder "fangsten" efter, dette uden nogen form for videnskabeligt belæg mht type etc. så nu venter jeg blot spændt på, at en specialist (dermed menes en videnskabeligt uddannet person tager dette tema op igen.

I skrivende stund (medio November 2015) ser det ud til at importen af Tropheus er stagneret en anelse.  Dette kan skyldes export-begrænsninger, beskyttelse af visse typer eller udfiskning af bestemte området.  Dette betyder at vi pt. ikke ser så mange nye varianter.
 
Vi skal samtidig være opmærksom på de restriktioner der nu findes og du kan læse om disse under CARES som specificerer hvilke fisk der i dag IKKE må fanges.