Denne video viser to af mine halvvoksne (10 mdr. gamle) Tropheus Moorii Kirsebær i leg.  Læg mærke til hvorledes legen minder om kampadfærdet, men her viser fiskene andre farver, hannen bliver næsten rødlig over hele bagkroppen, hvorimod hunnen viser mindre farver.  På én af mine andre sider viser jeg enkelt-billeder af legen, hvor man endnu tydeligere ser adfærdet udført.  I samme akvarie går mere end 20 andre fisk af samme størrelse art og farvevariant, men legende fisk får normalt lov at lege i fred, hvilket sikrer artens overlevelse, meget effektivt.  Se ligeledes efterfølgende legeadfærd hvor det blot drejer sig om fuldvoksne og vildtfangede eksemplarer.