Med venlig hilsen

Jørgen Tvedegaard

Litteraturfortegnelse:

Som indenfor alle andre hobbies bør man kende til baggrunden for sit ”emne”, som her TROPHEUS, dvs. man bør om muligt læse de beskrivelser etc. Som tidligere er publiceret i bøger, tidsskrifter og lignende og som her finder man utroligt mange spændende indlæg om netop vores speciale TROPHEUS.

 

Axelrod, G.S.                               1977                    A New Species of     Tropheus, (Pisces: Cichlidae) from Lake

                                                                                       Tanganyika (Tropheus polli sp. Nov) Special Publication No. 17

                                                                                       The J.L.B. Smith Institute of Ichthyology.

Beadle, L.C.                                  1974                    The Inland Waters of Tropical Africa.  An Introduction to

                                                                                       Tropical Limnology. Longman Group Limited, 1974.

Boulenger, G.A.                          1898                    Transactions of the Zoological Society of London, Vol. 15,

                                                                                       Side 18, Pl. V. fig. 2.

Boulenger, G.A.                          1900                    Annales du Musée du Congo, Bruxelles, Zoologie. Sér. I

                                                                                       Side 148, Pl. LII, fig. 2.

Boulenger, G.A.                          1900                    Rev. Zool. Africaine. Vol 8 – 9, Side 48.

Boulenger, G.A.                          1906                    Trans. Zool. Soc. London, Vol. 17, Side 570 – 571

Boulenger, G.A.                          1915                    Catalogue of the Frish Water Fishes of Africa in the British 

                                                                                        Museum, Vol . III, Side 276 - 278  

Brichard, P.                                    1975                    Réflexions sur le choix  de poissons  Cichlides du Lac Tanganyika.      
                                                                                         Rev. Zool. Afr., 89, No. 4, 31.12.75.  Side 871 - 888   

Darwin, Charles                             1872                         Arternes oprindelse

Dansk udgave

Dubois, J.T.                                    1958                    Composition Chemique des affluents du Nord
                                                                                         de Lac Tanganyika.  Bull Séances Acad. Roy. Sci. Colon 
                                                                                         4, Side 1226 - 1237 incl.

Fryer, G & Iles T.D.                     1972                    The Cichlid Fishes of the Great Lakes of Africa.
                                                                                          Ref. div. afsnit, se indholdfortegnelsen i samme værk.

Greenwood, P.H.                        1965                     Explosive Speciation in African Lakes.
                                                                                          Proc. Roy. Inst., 40: Side 256 - 269

Ladiges, W.                                  1959                      Int. Revue ges. Hydrobiol. Vol. 44, Side 339 - 352

Marlier, G.                                    1956                     Folie scientifica Africae Centralis, No. 2, Side 18.

Marlier, G.                                    1974                     Ref. Zool. Bot. Afr. Vol. 59, side 164 - 183.

Matthes, H.                                 1962                     Poissons noveaux ou interessants du Lac Tanganyika et    
                                                                                         du Ruanda. Africa - Tervuren, Vol. 8 Side 3 - 4.

Mayland, H.J.                             1976                     Die Buntbarsche Afrikas. Lehrmeister-Bücherei No. 75.
                                                                                         Albrecht Philler Verlag - Minden, Side 215 - 220 incl.

Meulengracht-Madsen           1976                     Fiskenes adfærd (orientering)  P.Haase & Søns Forlag, Kbhn.

Moore, J.E.S.                              1903                     The Tanganyikan Problem, 356 Side forlag Hurst and 
                                                                                         Blackett.                        

Neergaard, S.                 1973              Tropheus moorii.  Stuekulturer Side 56 - 58 og 74 - 75
                                                           samt bilag til samme.

Neergaard, S.                 1976              Tanganyika-cichlider, Clausen Bøger Side 149 - 162 delvis.

Nelissen, M og                 1975              Description of Tropheus brichardi sp.nov. Rev. Zool. afr.
Audenaerde, Thys                                89, No. 4, udgivet 31.12.75 Side 974 - 980 incl.

Nelissen, M.                    1976              Contribution to the Ethology of Tropheus moorii, Boulenger
                                                          (Pisces, Cichlidae) and a discussion of the significance of
                                                          its colour patterns.  Rev. Zool. afr., 90, No. 1, 31.3 1976
                                                          Side 17 - 29 incl.

Nelissen, M.                   1977              Description of Tropheus moorii kasabae n. sspec. (Pisces,
                                                         Cichlidae) from the Sout of Lake Tanganyika.  Rev. Sool. Afr.
                                                         91, No. 1, udgiver 31.3.1977 - side 237 - 242 incl.

Nelissen, M.                   1977             Pseudosimochromis, a new Genus of the family Cichlidae
                                                        Pisces from Lake Tanganyika. Rev. Zool. Afr., 91 No. 3, 
                                                        udgivet 39.9.1977.

Nelissen, M.                   1977            Sound Production by Haplochromis brutoni (Günther) and
                                                       Tropheus moorii (Boulenger) Pisces, Cichlidae) Annales Soc.
                                                       R. Zool. Belg. - T 106 (1976) Fasc. 2 - 4 Side 155 - 166 incl.

Nelissen, M.                   1977           Contribution to the Ethology of Simochromis babaulti
                                                      (Pellegrin) (Pisces, Cichlidae) Annales Soc. R. Zool. Belg.
                                                      T 106, Fasc. 2 - 4 - Side 167 - 175 (1976)

Nelissen, M.                   1978           Contribution to the Ethology of Tropheus duboisi, Marlier 
                                                      (Pisces, Cichlidae) Acta Zoologica et Pathologica Antverpensia
                                                      Editum Consilo: Walter van den Bergh. No. 70/1988, side
                                                      133 - 139 incl.

Nelissen, M.                   1978          Contribution to the Ethology of Tropheus brichardi, Nelissen and 
                                                      Thys, 1975 (Pisces, Cichlidae) Acta Zoologica et Pathologica
                                                      Antverpensia. Editum Consilo: Walter van den Bergh. No 70
                                                      1978, Side 141 - 147 incl.

Nelissen, M.                  1978           Sound Production by some Tanganyikan Cichlide Fishes and a
                                                      Hypothesis for the Evolution of the R Communication
                                                      Mechanisms. Reprint 1978 from Behaviours LXIV 1 - 2

Owen, G.                      1973           Animal Ecology in Tropical Africa, Second Edition,
                                                      Longman Group Ltd.

Pellegrin, J.                  1904           Mém. Soc. Zool. France. Vol. 16, side 305 - 306 pl. VII
                                                      fig. 2 radiogr.

Poll, M.                        1946           Ann. Mus. Congo Belge. Tervuren Sér I, 4:3, Side 266-267

Poll. M.                        1956           Resultats Scientifiques Explorations Hydrobiologique de Lac
                                                     Tanganyika.  Vol. 3:5B, Side 98 - 101, pl. IV, fig. 3.

Poll, M.                        1957           Ann. Mus. Congo Belge. Vol 54, side 165, pl. XLVIII,
                                                     fig. 417 - 418.

Poll, M & Matthes, H.    1962          Ann. Mus. Congo. Belg. Royal de lÁfrique Centrale.
                                                    Ser. 8:XO, Side 48 - 51.

Regan, C.T.                  1920         Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. V., Side 41

Schouteden, H.             1920         Revue Zoologuque Africaine, Vol. VIII, Side 48.

Staeck, W.                   1973         Cichliden I, Verbreitung - Verhalten - Arten, Side 291 - 295
                                                   delvis.  Engelbert Pfriem Verlag.

Staeck, W.                  1975         Zoologische Eindrücke von einer Reise an den Tanganjikasee.
                                                  Særtryk fra: Sitzungsberichte der Gesellschaft Natur-
                                                  forschender Freunde zu Berling, Bind 15, Side 10 - 13 incl.

Staeck, w.                   1977         Cichliden II, Verbreitung - Verhalten - Arten, Side 224 - 246 delv.
                                                   Engelbert Pfriem Verlag.

Talling, J.F.                 1957         The longitudinal succession of water charateristics in the While
                                                   Nile. Hydrobiologia, II:  Side 73 - 89.

Talling, J.F.                 1965         The Chemical Composition of African Lake Waters. Intern.
                                                  Rev. ges. Hydrobiolog., 50:  Side 421 - 463

Trewavas, E.               1933         The Cichlid Fishes. Scientific Results of the Cambridge Expedition
                                                  to the East African Lakes (1930 - 31) No. 11, Linn. Soc. Zool.38:
                                                  Side 309 - 341.

Trewavas, E.               1946         The types of African Cichlid fishes described by Borogin in 1931
                                                  and 1936 and of two species described by Boulenger, in 1901,
                                                  Side 240 - 246.

Tvedegaard, J.           1987         Tropheus - privat udgivet Kompendium, udg. III. 157 Sider.

Vogt, D.                     1962         Buntbarsche - Alfred Kernen Verlag - Stuttgart. Dansk oversæt-
                                                 telse "De små akvariebøger nr. 14 - Side 42 - 43 Clausens forlag.

Wickler, W.                1962        Ei-attrappen und Maulbrüten bei Afrikanischen Cichliden.
                                                 Zeitschrift für Tierpsychologie, Nr. 19, 1962, Side 129 - 164.

Wickler, w.                 1963       Senkenberg. Biolo. Vol. 44, Side 83 - 96.  

Göran Ostebro - NCS    2013       Nybörjerguide för Tanganyikasjöns Tropheus, "troffer"

                                              Ciklidbladet nr. 2/2013, side 6 - 9.