Fjender:

I Tanganyika-søen har slægten Tropheus ikke så forfærdelig mange fjender, men er dog et vigtigt led i fødekæden.

Den største trussel og fjende er vel egentlig fangerne, akvaristernes forlængede arm i søen.  Nogle fanger cichliderne seriøst, opbevarer dem korrekt og shipper dem på behørig vis, medens andre fisker med sprængstoffer, dvs. dynamit, som i en kort periode lammer alle fisk omkring eksplosionen og de kan dermed let samles op, en rigtig grim og useriøs måde at fange Tropheus på.

På den mere naturlige side har Tropheus en fjende, som arbejder fra luften, nemlig fiskeørnen, (Cuncuma vocifer) .

 Schreiseeadler - African Fish Eagle (Cuncuma vocifer)

 

ftschui.jalbum.net/Natur/Kenya/.../A09_1558.htm.

Når man tænker på, at Tropheus lever i de absolut øvre vandlag er de et relativt let bytte for en fiskeørn.

I selve vandet har vi også en fjende, vandkobraen, som man notorisk ved lever godt af fisk og da vandkobraen holder til i de øvre vandlag, mellem rullestenene, er Tropheus jo lige ved hånden. Vandkobraen er utrolig giftig og livsfarlig for mennesker for såvel som Tropheus. Der forekommer også ofte en anden men ikke så alvorlig fjende, nemlig Perissodus Eccentricus, som er en skæl-æder, dvs. den napper fra tid til anden nogle skæl fra bytte-dyr, uden at dræbe dem og har derved et uudtømmeligt spisekammer.