Videoen viser en flok halvvoksne Tropheus  spec. Moba II - Murago & Tropheus spec. Ulwile, som netop er flyttet over til et nyanlagt akvarie, hvor jeg havde tilstræbt en optimal algevækst.  Det viste sig, at fiskene hellere ville græsse de nytilgroede klipper i stedet for at æde de Tanganyikaflager og -piller jeg ellers fodrer med og ingen så ud til at lide nød, tværtimod. Bemærk måden og vinklen de afgræsser disse klipper.
Se også afsnittet om Tropheus føde.