Fotoalbum

Tropheus har som vi alle ved et højt udviklet adfærd, én af grundene til at vi holder den som attraktiv akvariefisk i vore akvarier.
Legeadfærdet er yderst interessant og giver anledning til mange timers "kig" når Tropheus lægger op til leg.  Nu ved de fleste formodentlig hvorledes det normalt foregår og jeg vil her kun komme periferisk ind på emnet, dog vil jeg forsøge henad vejen at tilføje billeder af Tropheus i leg, har du selv gode billeder, er du velkommen til at få dem lagt ind her, naturligvis med navns nævnelse etc.
Selve legen er egentlig en lang process, der starter med at en dominerende han etablerer sit revir og danner en rangorden.  Derefter "inviterer" han en kønsmoden hun til sit revir og har i forvejen udvalgt et godt sted, for det meste et fladt klippestykke, hvilket gør at ingen æg går tabt under legen, det er der ikke råd til med 10 til 20 æg per hun.  En meget aktiv leg finder sted og jeg vil blot lade billederne her illustrere dette adfærd og samtidig bede Jer tænke på kampadfærdet, som af og til kan minde en del om legeadfærdet (se eget afsnit om Kampadfærd)