Fotoalbum

Ligesom for legeadfærdet har Tropheus et interessant kampadfærd.  Med tanke på, at Tropheus er en flokfisk med en meget avanceret rangorden (ligesom ulve og aber) er det nødvendigt at tilkæmpe sig en god placering i akvariets rangorden.  Den eneste faktor som er lidt ødelæggende for dette princip er, at akvarierne aldrig er store nok til at tillade f.ex. en slagen han til at forlade flokken, men også på dette punkt er Tropheus avanceret, idet en slagen han i mange tilfælde blot rutcher et par pladser ned af rangstigen og som nævnt flere steder på websiden, er dette også med til at bevare slægten samt at videreføre den uden store tab.  Hvis vi her sammenligner med f.ex. Sydamerikanske cichlider vil man se en markant forskel, idet disse ofte slås til én af parterne dør af det, igen selvfølgelig med akvariets størrelse som begrænsning. Min mening med denne side er også at vise hvor tæt kamp-adfærd og lege-adfærd er og Tropheus-akvarister har selv observeret dette hos deres dyr.