Tropheus generelt:

Tropheus-slægten er en smule mere omfattende end man umiddelbart tror og derfor har jeg valgt at opdele de beskrevne typer i hvert sit følgende afsnit. Der er i forvejen konflikter nok, både med hensyn til typer, fangststeder og ikke mindst populærnavne.

Tropheus kom til Europa i begyndelsen af 70érne og blev betragtet som en meget kostbar, sværfanget og eksotisk fisk til vore akvarier og det tog nogle år før vi fik styr på dens levevis med mere.  

I dag er Tropheus en almindelig akvariefisk, dog stadig med lidt "aura" omkring sig, dette forårsaget af dens forskellighed i farvepragt, dens levevis samt dens mundrugende forplantningsmønster.

I Danmark har vi idag en flok meget dygtige akvarister, som både véd en masse om Tropheus og som er meget dygtige til at avle disse cichlider.

Dog vil jeg anbefale enhver som gerne vil vide ALT om disse cichlider, at søge globalt, jeg har derfor selv tilmeldt mig  til blandt andet www.cichlidgallery.org etc. hvor man kan udveksle erfaringer med ligestillede, se deres billeder med videre.  Også det Danske www.cichlids.dk samt www.cichlids.com samt www.trophs.com er rigtig gode sider.

Ikke mindste bør man gå lidt mere i dybden og læse de tidligere udgivne værker (som ikke findes på nettet), men som kan lånes på bibliotekerne eller købes individuelt.

Nu da kriteriet er ændret vil jeg ligeledes ændre min opdeling, dvs. i linier, ialt 13 stk. og jeg vil forsøge, at beskrive de områder disse linier dækker, samt hvilke tropheus som forekommer dér, et stort arbejde, men med ref.  til Peter Schupke kan det vel lade sig gøre.  Nye typer som vil fremkomme skal jeg gøre mit bedste for at placere korrekt, selv om der jo nok ikke yderligere vil blive foretaget DNA test pga af omkostninger og andre resourcer.

De følgende afsnit vil derefter blive kaldt Linie 1, 2 3 etc.