Fotoalbum

Tropheus fra Linie 1 kommer fra  det nordligste område i Tanganyikasøen, mærkeligt nok fra begge sider ifølge Peter Schupke og dækker typer som i allerede kender:

på vestkysten:

Mboko
Kifumbe
Lueba Nord
Lueba Syd
Kiriza
Kiriza Gold - Mutant??
Karamba, Caramba - Mutant??

og på Østkysten:

Rutunga
Minago
Rumonge
Banza