Fotoalbum

Linie 9 indeholder en type Tropheus som adskiller sig markant fra de øvrige og det nævnes, at de alle har en fin lyseblå iris, dvs. øjenfarven er lyseblå samt at ikke dominerende og ikke aktive voksne cichlider samt unger af samme, alle har et typisk stribe-mønster.  Dominerende og specielt hannerne mister næsten hele stribemønstret og kun ved "skræk-situationer" ses disse striber igen.  Det skal også nævnes, at denne linies Tropheus alle har 6 finnestråler i gatfinnen.

Linie 9 Tropheus forekommer i den sydvestlige del af søen og selv om nogle af disse forekommer samme sted som f.ex. Tropheus sp. Ikola, ser det ikke ud som om de har noget med hinanden at gøre og Peter Schupke skriver også, at de fleste linie 9 typer forekommer på lidt dybere vand hvor der er lidt aflejringer.

Typerne er på Vestkysten regnet fra nord mod syd følgende:

Marema
Kabwe Mpimbwe   (Kashekezi og guld Kushangaza Rødkindet Mpimbwe)
Korongwe
Kampemba
Kipili   (Hvepse moorii)
Ulwile
Mtosi II
Namansi II
Kalila (rødøjet Kalila - T Mkombe - T Karema.